• Zadnji ulaz.
  • 7°-a kontrola i komforan ergonomski dizajn.
  • Lagano kućište sa prigušivačem protiv buke i vibracija.
  • Orbita: 3mm.
  • Za popravke malih površina.